W którym banku kredyt bez wkładu własnego
W którym banku kredyt bez wkładu własnego?
19 grudnia 2021
Show all

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Co trzeba wiedzieć?

Pierwsze dni 2022 roku przyniosły kolejne podwyżki stóp procentowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu wpłynęła na wysokość oprocentowania kredytów, a szczególnie mocno dotyka to kredytów hipotecznych. Coraz więcej osób myśli zatem o wcześniejszej spłacie kredytu, co pozwoli po pierwsze uniknąć wzrostów rat, po drugie zmniejszy wartość ich zobowiązania. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego zmniejszy odsetki, które musimy zapłacić bankowi za cały okres kredytowania i umożliwi zminimalizować dodatkowe koszty kredytu. Jak się do tego zabrać? Na czym polega spłata kredytu przed czasem? Czy wszystkie banki wyrażą na to zgodę? Co ze zwrotem prowizji pobranej za udzielenie kredytu? Czy, aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu trzeba złożyć jakiś specjalny wniosek?

Rok 2022 przynosi kolejne wzrosty raty kredytów

Praktycznie wszystkie kredyty hipoteczne w Polsce oparte są o oprocentowanie zmienne, czyli tzw. stawkę WIBOR. Ta rośnie wraz ze stopami procentowymi, które w ostatnich miesiącach skaczą w tempie, którego nie widzieliśmy od dekady.

Tylko w ciągu czterech ostatnich miesięcy Narodowy Bank Polski, a dokładniej Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe do poziomu 2,25 proc. Stawka WIBOR zaś na dzień tworzenia tego artykułu wynosi już 2,59 proc. w przypadku WIBOR 3M oraz 2,9 proc., gdy kredyt oparty jest od WIBOR 6M.

To wszystko ma bezpośredni wpływ na wartość kredytów i kwotę miesięcznych rat, które – jak wiadomo – składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Ta ostatnia rośnie w szalonym tempie i w 2022 roku będzie rosła dalej.

Wcześniejsza spłata kredytu sposobem na zmniejszenie odsetek

Wcześniejsza spłata kredytu to kwestia, którą w ostatnim czasie rozważa wiele osób posiadających aktywne zobowiązania. Głównie tych, które zostały zaciągnięte na zakup własnej nieruchomości. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się bowiem wysoką wartością oraz długim terminem spłaty, który często sięga nawet 30 lat. Im dłuższy czas spłaty, tym wyższa wartość odsetek i sumarycznie wyższa łączna kwota do spłaty. Średnia wartość kredytu hipotecznego w Polsce w 2022 roku to już 330 tys. zł, jednak liczone jest to, jako kwota udzielona, a nie kwota do całkowitej spłaty. Jeśli przyjmiemy, że kredyt mieszkaniowy o wartości 330 tys. zł zaciągnęliśmy na 30 lat, łącznie spłacimy bankowi pomiędzy 620 a 700 tys. zł!

Nic dziwnego zatem, że coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów kredytu i uniknięcie coraz wyższych odsetek. Pomocna może być w takiej sytuacji zarówno wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, ale także jego nadpłacanie, czyli przelewanie większych, niż wymagane kwot.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – zalety

Jak wspomnieliśmy wcześniej, spłata kredytu przed czasem pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie wysokości odsetek, ale także innych kosztów związanych z udzieleniem finansowania, które zapłacilibyśmy bankowi, spłacając kredyt hipoteczny zgodnie z harmonogramem spłaty rat. Każda z nich (rat kredytowych) składa się – o czym już wspomnieliśmy – zarówno z części kapitałowej, jak i części odsetkowej, która zależna jest właśnie od wysokości niezbędnego do spłaty kapitału.

Zalety wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

WAŻNE! Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego pozwoli na zmniejszenie ogólnych kosztów kredytu. Odsetki, które należne są bankowi za cały okres kredytowania, zostaną bowiem policzone wyłącznie do dnia pełnej spłaty kredytu. Jeśli decydujemy się zatem na wcześniejszą spłatę kredytu, możemy oczekiwać, że odsetki ulegną znacznemu obniżeniu. 

Najtańsze kredyty hipoteczne w Polsce – gdzie szukać takich ofert?

Dzięki wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego możemy także zyskać w sytuacji, gdy niezbędne było wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, którego z reguły banki oczekują podczas udzielania kredytu na zakup mieszkania czy budowę domu. W sytuacji, gdy kredyt hipoteczny zostanie spłacony przed czasem, nie będzie konieczności uiszczania kolejnych składek.

Spłata kredytu hipotecznego przed czasem a zwrot prowizji

A jak wygląda ewentualny zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego? Jeszcze do niedawna banki usilnie przekonywały, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zwrot prowizji (jej części) pobranej za udzielenie finansowania nie jest możliwy. Sprawą finalnie zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał bankom dokonywanie częściowego zwrotu prowizji w sytuacji, gdy konsument dokonał wcześniejszej spłaty kredytu.

Na swojej stronie internetowej UOKiK zamieścił także specjalny kalkulator, dzięki któremu możemy wstępnie oszacować wysokość ewentualnego zwrotu, po wcześniejszej spłacie kredytu.

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Zasadniczo jeśli chcemy dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, nie musimy o to wnioskować. W takiej sytuacji niezbędne będzie jednak dokonanie wpłaty wszystkich rat kredytu wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami, zgodnie z harmonogramem, a dopiero, na koniec wystąpimy do banku o zwrot nadpłaty kredytu.

W przypadku kredytu hipotecznego może być to jednak niezwykle kosztowne, więc warto zrobić to w nieco innych sposób. Planując wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, możemy bowiem złożyć w banku wniosek, dzięki czemu instytucja dokona nowego wyliczenia wartości kredytu, na dzień planowanej wcześniejszej spłaty całości kredytu. W ten sposób unikniemy konieczności dokonywania nadpłaty kredytu, a następnie składania nowego wniosku o zwrot prowizji, nadpłaconych składek na ubezpieczenie i odsetek, w tym wypadku nienależnych już bankowi.

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego można złożyć w placówce, na infolinii lub online.

Wcześniejsza spłata kredytu 2022. Jak patrzą na to banki?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego nie jest niczym nowym dla żadnego z banków w naszym kraju. Instytucje finansowe w większości przypadków mają przygotowane także specjalne poradniki kredytowe, w których informują, jak wyglądają pewne procedury danej instytucji. Niekiedy na stronach banku lub w samym panelu transakcyjnym, dostępny jest także specjalny kalkulator, który pozwoli na oszacowanie oszczędności, które wiązać się będą z wcześniejszą spłatą kredytu.

Spłata kredytu przed czasem mBank

W przypadku mBanku – zgodnie z informacjami zawartymi na stronie banku – wcześniejsza spłata kredytu pozbawiona będzie dodatkowych opłat oraz prowizji. Wszystko zależy jednak od samej umowy, którą zawarliśmy z bankiem. Warto dokładnie to wcześniej sprawdzić, zarówno w podpisanym dokumencie, jak i Tabeli Opłat i Prowizji. Pamiętajmy także, że mowa tu przede wszystkim o kredytach gotówkowych. Jeśli mamy do czynienia z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, bank może mieć już nieco inną politykę kredytową.

mBank informuje także, że dokonując częściowej spłaty kredytu można wybrać, czy chcemy w ten sposób skrócić okres kredytowania, czy też zmniejszyć wysokość miesięcznej raty. W panelu transakcyjnym mBank znajdziemy bowiem odpowiedni formularz. Wcześniejszą spłatę kredytu można zadeklarować poprzez internet, dzwoniąc na mLinię lub odwiedzając placówkę.

Wcześniejsza spłata kredytu PKO BP

PKO Bank Polski, podobnie, jak większość instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich, nie robi żadnych problemów z wcześniejszą spłatą kredytu. Aby tego dokonać, należy złożyć stosowną dyspozycję. Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które dostępne będą w Tabeli Opłat i Prowizji PKO BP. W przypadku kredytu hipotecznego prowizja za wcześniejszą spłatę może wynieść 2 proc. kwoty, zaś w przypadku kredytu gotówkowego zero. Planując wcześniejszą spłatę kredytu w PKO BP musimy dokonać zatem stosownych wyliczeń, np. za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie UOKiK.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Santander Bank

Jeśli chcemy dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w Sanstander Bank Polska musimy liczyć się z tym, ze bank może oczekiwać od nas dodatkowych opłat z tego tytułu. W Tabeli Opłat i Prowizji Santander Bank znajdziemy bowiem informację o możliwej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Pamiętajmy jednak, że zależy to wyłącznie od zawartej z bankiem umowy. Jeśli w niej samej lub w dołączonej do niej Tabeli nie było wzmianki o ewentualnej prowizji, banki nie mają prawa do naliczenia takowej.

W przypadku kredytów gotówkowych Santander Bank Polska nie pobiera zwykle prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu Pekao SA

Spłata kredytu wcześniej w Pekao SA nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie wiąże się z nią także żadna dodatkowa prowizja. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu o kredyty gotówkowe. Gdy mamy do czynienia z kredytem hipotecznym, sytuacja ta może wyglądać już zupełnie inaczej. Sprawdźmy zatem zawartą z bankiem umowę kredytową i zajrzyjmy do Tabeli Opłat i Prowizji, aby mieć pewność, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie będzie wiązała się ze zbyt dużymi kosztami.

Spłata kredytu wcześniej ING

W ING Banku Śląskim wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego także pozbawiona jest dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu. Bank w prosty sposób rozliczy także ewentualną nadpłatę kredytu. Podobnie, jak w przypadku pozostałych banków musimy jednak pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, a dokładniej to czy ING będzie oczekiwał za nią dodatkowej prowizji, uzależnione jest od zawartej z instytucją umowy. Sprawdźmy jej zapisy i dołączoną do niej Tabelę Opłat i Prowizji.

Nadpłata kredytu hipotecznego

Innym sposobem, który pozwoli na szybsze zamknięcie kredytu hipotecznego, a niekiedy także wcześniejszą jego spłatę, jest nadpłacanie, które można wykonywać na dwa sposoby. Po pierwsze wpłacając bankowi większą, niż wymagana miesięczną ratę kredytu, dzięki czemu samoistnie będzie powstawała nam nadpłata kredytu hipotecznego, którą będziemy mogli przeznaczyć np. na kolejne raty.

Innym sposobem jest jednorazowe przelanie większej kwoty na rachunek przypisany do kredytu hipotecznego, a następnie ustalenie z bankiem, w jaki sposób chcemy rozliczyć tę nadpłatę. 

W większości przypadków instytucje nie będą robiły żadnego problemu, jednak wszystko zależy od polityki kredytowej banku, co warto dokładnie sprawdzić jeszcze przed zaciągnięciem kredytu, ostatecznie przed planowanym dokonaniem nadpłaty kredytu hipotecznego.

Nadpłata kredytu hipotecznego pomoże przyśpieszyć jego spłatę i zmniejszy koszty kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego. Santander, PKO BP, Pekao SA, mBank

Jak wspomnieliśmy powyżej każdy z banków może inaczej podchodzić do kwestii nadpłaty kredytu hipotecznego. Wynika to wyłącznie z przyjętych schematów i określonej odgórnie polityki kredytowej danej instytucji.

Jeśli dopiero planujemy zaciągniecie zobowiązania, warto wcześniej dopytać się na infolinii,  jak rozliczana jest nadpłata kredytu oraz czy bank nie będzie robił z tego tytułu żadnych problemów. Musimy pamiętać bowiem, że niektóre instytucje finansowe mogą np. nadpłatę traktować w sposób szczególny i księgować ją na tzw. koncie technicznym,. Rozliczone zostanie ono dopiero na nasz wniosek lub np. po zakończeniu umowy kredytowej.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny?

Na tak postawione pytanie, jak “czy opłaca się nadpłacić kredyt hipoteczny”, odpowiedź jest prosta. Tak! Opłaca się. Ważne jednak, aby wcześniej dokonać niezbędnych wyliczeń. Pozwolą one bowiem na oszacowanie wpływu nadpłaty kredytu na przyszłe raty lub długość okresu zobowiązania oraz wziąć pod uwagę to, o czym napisaliśmy powyżej, czyli upewnić się, czy bank nie będzie nam robił z tego tytułu problemów.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu hipotecznego?

Najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli na dokładne wyliczenie nadpłaty kredytu hipotecznego, będzie skontaktowanie się z niezależnym ekspertem kredytowym, który przeprowadzi profesjonalną symulację i wskaże plusy oraz minusy ewentualnej nadpłaty. 

Samodzielne wyliczenie może być dość skomplikowane, ponieważ na wysokość kosztów kredytu wpływ ma kilka czynników. Są to m.in. długość kredytowania, wysokość pozostałego do spłaty kapitału, ewentualne ubezpieczenie, które zostanie pomniejszone przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego.

Jeśli chcemy samodzielnie wyliczyć wpływ nadpłaty kredytu hipotecznego na ewentualne zmniejszenie rat lub skrócenie okresu trwania umowy, pomocny może być także kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego. Dzięki temu narzędziu, po uzupełnieniu parametrów kredytu hipotecznego, będziemy mieli czytelny obraz ewentualnych plusów (lub minusów) nadpłaty kredytu

Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego – wniosek końcowy

Spłata kredytu hipotecznego w wielomiesięcznych ratach w czasach, gdy oprocentowanie kredytów stale rośnie, może być dużym wyzwaniem. Jeśli nie dysponujemy jednorazowo dużą ilością wolnej gotówki, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, ale także gotówkowego może być niemożliwa. W takiej sytuacji pomocna może być częściowa nadpłata kredytu, która pozwoli na zmniejszenie miesięcznych rat lub skrócenie umowy kredytowej. Większość banków, jak mBank, ING Bank Śląski, PKO BP, Peako SA, Santander nie będzie robiła żadnych problemów, ani z wcześniejszą spłatą kredytu, ani ewentualnymi nadpłatami. Oferty banków zmieniają się jednak niezwykle dynamicznie, co warto wziąć pod uwagę jeszcze przed zaciągnięciem kredytu. Pomóc w tym może niezależny ekspert kredytowy. Dzięki współpracy z wieloma bankami w kraju ma bowiem dostęp do aktualnych ofert instytucji finansowych. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny jest kredytem zaciąganym nierzadko na 30 lat, więc warto przeanalizować wszelkie aspekty związane z tak dużym finansowaniem.

Zdjęcie główne: Olga Yastremska’s. Zdjęcia w treści: pixelshot, fizkes via Canva.

Komentarze są wyłączone.